skip to Main Content
Kandidat Design

Etta Röstlund

Jag måste bara få vila en stund

”Jag måste bara få vila en stund” är ett textilt arbete med avstamp i tematiken ”att vara anhörig till någon som är/har varit sjuk”. Projektet är baserat på den egna upplevelsen och allt som tillkommit därtill. Att vara den som tvingas stå bredvid när en nära mått dåligt är allt annat än enkelt och genom detta arbete kan ämnet belysas. Med den taktila upplevelsen i fokus skapas en matta likt en viloplats för den anhörige. Projektet syftar till att försöka möta den anhörige i de känslor som uppkommit under tiden den stått bredvid. Samtidigt fungerar arbetet som en ”Conversation piece” i syfte att lyfta ämnet och skapa transparens.