skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Emma Sophia Green

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Rör mig här

Under min kandidatutbildning har jag undersökt hur jag kan lyfta fram och hylla de erogena zonerna och sexuell njutning genom keramik, min kropp och fotografi. Genom min process har jag skapat skulpturer inspirerade av beröringen inom en sexuell kontext. Formerna, tentaklerna, texturerna och färgerna, skapar kopplingar till sex och sexualitet. Mina fotografier behandlar samma tema, men fokusera mera direkt på erogena zoner och tillför ett intimt och personligt uttryck till helhetsresultatet. Tillsammans förmedlar dessa konstverk ett taktilt och sensuellt uttryck. Min verkstext eller dikt är ett supplerande verk som jag hoppas på knyter ihop mina verk och förklara teamet poetisk och indirekt.

Mmmmm sex, erogena zoner, njutning. Säg det igen!
Sex, erogena zoner, njutning.
Känner du till alla dina erogena zoner?
Kan du känna dem?
Ta på dem.

Du tänker
Du känner
Du rör
Du gosar
Du smeker
Du kelar
Du tar
Du trycker
Du väntar.
Kan du se hur mina skulpturer tar och trycker?
Du gnider
Du stöter
Du njuter
Du stönar

Du kommer?

Rör mig här_PDF

 

@emmasophiagreen
emmaaggergeen@gmail.com