skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Emma Samuelsson

Av jord är du kommen. Jord ska du åter bli.

I mitt examensarbete har jag undersökt om jag genom min konst kan hitta sätt att påverka människors känslor genom berättelser, att skapa bild för tanke. Jag har skapat blommor i ett försök att beröra och väcka frågor om hur vi värdesätter vår natur. Att skapa med naturen som inspirationskälla känns högst aktuellt med tanke på de klimatförändringar vår planet utsätts för. Utifrån mina känslor för naturen och arbetet som konstnär ser jag det som en del av mitt arbete att arbeta med dessa frågor på ett eller annat sätt.

Växter i konsten har haft som syfte att behaga, inspirera och visa skönhet. Men de hade också som syfte att påminna om livets förgänglighet, livets ändlighet och alltings förfall. Kan jag beröra och väcka frågor om hur vi värdesätter vår natur genom att visa på växters förgänglighet?

Med den mytiska stämningen skapar jag en jämlikhet till växterna, lyfter fram dem för det mänskliga ögat att se dess skörhet och ändlighet. Verket kommenterar drivkraften hos mänsklig lust att forma och kontrollera naturen omkring sig. Det ifrågasätter tanken om människan som universums centrum. Kan vi börja se andras perspektiv och inte bara människans?

@es.ceramic
es.ceramic@outlook.com