skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Emma Botin

Hud, silke och natur

Sårbarhet och omsorg – en textil gestaltning

En installation av två hängande kompositioner, varav två textila fotografier är broderade på varsin sida av en drivvedspinne. De textila fotografierna är digitaltryckta på georgette silk som med sin transparens möjliggör att motiven kan uppfattas från olika håll. Fotografierna är självporträtt tagna i naturen vid två olika tidpunkter, med och utan snö. Intentionen var att skapa en sårbar dialog mellan den nakna kroppen och naturen. Genom att vara både aktiv och passiv och referera till tid genom de olika väderförhållandena avser de textila fotografierna tala om ett möte som är relationellt. Där sårbarhet och styrka kan växla mellan naturen och den nakna kroppen. Drivveden återkopplar dialogen med naturen och med kroppen i sin nakna följsamhet. Den tunna metalliknande tråden som broderar samman de textila fotografierna över drivvedspinnarna avser förstärka uttrycket genom att gestalta den omsorg som sårbarhet är i behov av. Titel för verket är Self Portrait / Healing in nature.

@emmalovisabotin
emmalhansson@gmail.com