skip to Main Content
Master Design

Emil Eriksson

An industrialized silhouette

– Filled with individual stories

Det här projektet är ett försök till att öka värdet på trä i en tid där trä är hårt pressat av en industri att ha rätt estetik och rätt egenskaper för att ha ett värde över huvudtaget. Mitt mål har varit att skapa ett begär för en produkt med trä klassat som skadat och oanvändbart. I detta projekt ses det snarare som rikt och oväntat.

Jag vill utmana sättet vi ser på materialet trä med en produkt som vanligtvis ser identisk ut, vilket inte speglar det rika och varierande liv en skog har och trädens individuella historier.

Det här projektet bjuder in till att välja mellan siluetter av stolar snarare än stolen i sig. Vad du kan se i bilderna är fyra stolar som tillhör siluett nummer ett. Detta är även ett exempel på hur en beställning av fyra stolar från denna siluett skulle kunna se ut. Du väljer siluetten men du kan inte välja materialet i förväg. Du kan endast förvänta dig det oväntade.