skip to Main Content
Kandidat Design

Ellinor Askerblom

Material Interpretations of Literary Artifacts

Material interpretations of literary artifacts eftersträvar att utforska relationen mellan konceptuella och fysiska artefakter. Hur kan ett litterärt källmaterial användas för att formge någonting tredimensionellt, som flyr tankens gränser?
Två romaner och en novell stod som källmaterial, från vilka tre separata artefakter valdes och översattes. Detta resulterade i en vägghylla i bok, ett sidobord i al, och en svan täljd i lind med fötter i valnöt.

Ordet översättning har betraktats noga under processen, alla designval styrkta av källmaterialet – inte endast i de särskilda paragraferna inom vilka artefakterna är beskrivna, men också utifrån ytterligare kontext inom källan.
Färdigställda är artefakterna avsedda att fungera utan källmaterialet, och eftersom översättning antyder en fortsatt aktiv koppling till källan, är artefakterna i resultatet av deras färdigställda fysiska existerande ansedda tolkningar.
Vi har alla våra egna uppfattningar, och därmed förutfattade meningar, av världen, och detta påverkar hur vi föreställer oss konceptuella artefakter, hur vi visualiserar vad som inte är synligt. Projektet framkallar tankar om hur olika koncept föreställs av olika människor, och hur olika människor möter samma fysiska artefakter på olika sätt.

 

@ellinor.askerblom
ellinor.askerblom@gmail.com