skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Ellen Axberg

Halsband: gummi, onyx, silver
Photografer: David Eng

halsband: silver, kvarts

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Materiellt medvetande

I mitt arbete har jag undersökt förhållandet mellan värdefullt och värdelöst genom smycke. Min process har omfattat mer än hundra olika material som inspirerat eller kommit att bli en fysisk del av min gestaltning. Syftet har varit att bättre förstå hur ett materials tilldelade värde kan påverka dess livscykel. Under projektet har jag fokuserat på förhållandet mellan prislapp och hur ett material förbrukas eller bevaras. Värde och status har alltid påverkat hur jag behandlar och interagerar med material, därför ville jag röra mig bort från egna förutfattade meningar om dem under processen. Att kombinera högt och lågt har varit mitt sätt att skapa balans och synliggöra materiella egenskaper, som plastens formbarhet eller aluminiumets tacksamma yta. Genom att experimentera med form, teknik och material fick jag fram både visuellt subtila och uppenbara värdeskiftningar. I ett halsband har jag knutit samman snarlika pärlor av gummi och matt onyx, vilket gör det svårt att urskilja materialen från varandra. Ett annat verk består av en guldring ingjuten i epoxi. Det kan upplevas som humoristiskt eller provokativt, men min avsikt har hela tiden varit att behandla materialen jämlikt. Tillsammans framhäver de varandra och suddar ut gränser mellan vad som är dyrbart eller försumbart.

@ellenaxberg
ellenaxberg.cargo.site