skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Elise Westin

Symbios – Ett utforskande arbete i MultiWeave

Det här examensarbetet är en pågående undersökning av den tredimensionella vävtekniken MultiWeave med fokus på att uttrycka en känsla av rörelse. Under det här projektet har jag blivit en upptäckare som söker efter svar i olika material, färger och verktyg. Det viktigaste här är processen då jag har utvecklat mina egna verktyg och anpassat dem till målet med projektet. Resultatet av arbetet består av en kollektion vävar, några integrerade med verktygen. Titeln Symbios refererar till relationen mellan väv och verktyg och hur de på många sätt är beroende av varandra. Jag är också intresserad av relationen mellan väven och åskådaren och hoppas skapa ett band mellan dessa.