skip to Main Content
Kandidat Design

Elin Ha Andersen

Under Pressure 

Tryckpressen har varit instrumental i att sprida kultur, att producera bild och text i upplagor för fler att ta del av och genom detta tillgängliggörande demokratisera kreativitet och kunskap. Mycket har dock ändrats sedan Gutenbergs handdrivna tryckpress och idag finns det snabbare, enklare sätt för ändamålet; men visst är det ändå något fint med att ibland låta ett arbete ta tid?

Det här projektet uppstod från en längtan att kunna arbeta med tryckkonst, avsaknaden av en verkstad med rätt verktyg och vilsenheten i att inte veta var man kan hitta detta. Det har varit ett sätt att utforska balansen mellan form och funktion; att belysa verktyg som något mer än endast medel för skapande. Genom att omsorgsfullt ge form åt en tryckpress vill jag uppmuntra till närvaro i arbetsprocessen, infinna lugn och behag i ett tidskrävande hantverk. Jag vill låta tryckpressen existera som ett konstverk i sig.

@ehehhelin
elin.ha.andersen@gmail.com