skip to Main Content
Master Design

Elenor Månsson

Ravnebergs Forskningsstation

En plats för gemensam odling av spånadslin.

Långt tillbaka i djuptiden var denna plats en del av Västerhavets botten. Under 1900-talet var det först en kåltäppa sen en bärodling, därav smeknamnet Hallongumman som hon kallades, hon som bodde här förr. Berättelserna om denna plats är många, och nu tar nya vid. Ravnebergs Forskningsstation är en verklig plats, där verkliga händelser äger rum, vi fabulerar framtidsvisioner genom att bygga dem här. Gamla myter blandas med nya ritualer, vänskapsband knyts mellan varelser på platsen. Människor, djur, växter, bakterier, svampar i ett föränderligt flätverk, som tillsammans prövar att odla och bearbeta spånadslin till textila material. Med slöjden som sparsam och möjliggörande arbetsmetod bygger vi de artefakter vi behöver i vårt görande och varande. Sensoriska undersökningar och intuitivt utforskande varvas med mätbara tester, här är allt tillåtet så länge vi gör vårt bästa för att vara, göra och agera i växelverkan med varandra.