skip to Main Content
Kandidat Metallgestaltning

Eddy Sjöström

Chasing Shapes

Chasing shapes är ett konstprojekt i metall inspirerat av graffiti, närmare bestämt Throw-up stilen, Throw-up är en ”less is more” typ av design avsedd att vara snabb och ren. Jag ville implementera några av de ofta använda graffitieffekterna, som stretch, droppar och skugga till mina metallföremål. Detta för att få mina 2-dimensionella verk att se mer 3-dimensionellt ut, medan jag fortfarande använder platta material. Jag presenterar två av effekterna i dessa verk jag ställer ut, droppar och stretch.

Tanken med mitt första objekt är att göra stretcheffekten. Som den första bilden visar vill jag få det att se ut som en kontinuelig  yta från det initiella perspektivet, åtminstone så mycket som möjligt. Sedan få det att skifta till ett utsträckt objekt när perspektivet ändras då du kommer närmare.

Tanken med min andra objekt är att imitera droppeffekten som man vanligtvis kan finna i graffitikonstverk. Jag har gett både dropparna och stretchen ett högpolerat utseende för att avbilda metall i ett flytande tillstånd. Jag har även lagt till färg genom en teknik jag funnit i en tidigare och bredare studie kring sätt att färga metall.

@eddy.sjostrom
eddy_sjostrom@hotmail.com