skip to Main Content
Kandidat Design

Dina Möller

Kulörer

Ett utforskande arbete kring färgsättning i relation till människans välbefinnande

I projektet utforskas färgsättningar i ett väntrum på en tandläkarmottagning. Kulörer har undersökts genom fritt experimenterande och har resulterat i ett verktyg eller en metod för att undersöka kulörernas sammansättning, kombinationer och proportioner i förhållande till varandra. Verktyget består av kuber i olika storlekar och kulörer och kan användas som metod för att fysiskt undersöka kulörer i rum med liknande principer som en fysisk modell. Kulörernas komplexitet och fulla potential upplevs med hjälp av verktyget då de tredimensionella formerna kan visa kulören i både ljus och skugga. De tre färgställningarna Utspridd, Samlad och Närliggande är resultat av ett undersökande som här kompletteras med visualiseringar för att få ytterligare förståelse för hur det kan upplevas på tandläkarmottagningen i fråga. Projektet ifrågasätter våra förutfattade meningar om vilka kulörer som anses lämpliga för vårdrum och öppna upp för fler färggranna alternativ som kan leda till en bättre sjukhusupplevelse.

@dinajmoller
hej@dinamoller.se