skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Diego Decont Jimenez

Rubble & Debris – Aesthetics of Chaos and Catastrophes

Diegos examensarbete är ett utforskande av kaos-begreppet och dess estetik, skapad genom återbruk och sammansmältning av huvudsakligen krossad, egentillverkad keramik och glasyrrester.
Även om det inte varit projektets huvudsakliga syfte visar han här innovativt på en keramikkonstnärs möjligheter att arbeta med större hänsyn till hållbarhetsfrågor.

Verken är inte entydigt kaotiska, vare sig i sitt uttryck eller i sin tillblivelse, utan ger snarare en bild av kaos egen ordning och mönsterbildande förmåga.
Centralt i hans förståelse av kaos-begreppet är trasighet, slumpmässighet och komplexitet, vilket uttrycks i gestaltningen, som i sin tur ger associationer till fragment efter en katastrof.

Arbetsprocessen har karakteriserats av ett metodiskt utforskande av det keramiska materialets uttrycksförmåga, men också av lyhördhet och en vilja att utforska nya spår.
Diego har medvetet fört in okända variabler, som exempelvis glasyrresternas sammansättning, i processen, som ett sätt att iscensätta mer slumpmässiga skeenden. Den transformation som äger rum under bränningen har spelat en central roll i skapandet av verken.

Text av Malin Grumstedt

@bizarremonolith
royecto.neuroblasto@gmail.com