skip to Main Content
Kandidat Design

David Rosman

DUNGEN

DUNGEN är ett utforskande projekt som undersöker de rumsliga och materiella betydelserna i samtal mellan två personer. Inspiration för projektet kommer från diskurserna kring den svenska skogen, vilket lett vidare till en tematik om skog och skogens olika material.

Resultatet består av ett interaktivt bord med tillhörande stolar, rumsligt gestaltat i kontexten mässa för skogsbranschen. Det interaktiva bordet är fyllt med torkat granbarr som möjliggör för samtalande att hålla fokus. Barren bidrar till nya samtalsämnen och fungerar som ett illustrativt verktyg för samtalet. Till bordet finns två samtalsplatser i form av två stolar. Dessa är formgivna med en framåtlutning på 3 grader som bjuder in användaren att luta sig närmare granbarren och sin samtalspartner. Det i sin tur ger ett kroppsspråk som visar intresse för sin motparts samtalsämne och utmanar hur vår omgivning påverkar våra samtal.

Installationen består av smala väggar med abstrakta detaljer av granbarkborrens spår. Dessa ska hjälpa till för att skapa ytterligare samtal om skogen då de kan tolkas olika beroende på individers association och relation till skogen. Den cirkulära formen på installationen sätter det interaktiva bordet i fokus och bjuder in besökare till mötesplatsen.

Projektets material består av furu, torkat granbarr samt täckbark.

@studiorosman
namsor.david@gmail.com