skip to Main Content
Master Child Culture Design

Daphne Sivetidis

If Grandma was a Place

Om mormor var en plats utforskar barns migrationsupplevelser och tittar på föreställningar om identitet. Projektet använder deltagande metoder och minnen av mormor som ett sätt att närma sig och utforska detta komplexa ämne med barn. Barns relation till den ”andra” platsen ses genom linsen av mormorbarnrelationen. Projektet har kulminerat i en utställning som är en samling av nio personers berättelser. Dessa syftar till att väcka samtal, uppmuntra självreflektion och skapa dialog mellan vuxen och barn.

Barns perspektiv och levda erfarenheter är en fokuspunkt i projektet, liksom deltagande metoder, som används för att ge barn handlingsfrihet men också för att korrekt skildra barns upplevelser och för att bättre representera dem i det slutliga designresultatet. En extra del av detta projekt var möjligheten att utforska och utveckla metoder för samritning som kan ge nya insikter i att arbeta med barn samtidigt som man utforskar intima eller komplexa ämnen med dem.