skip to Main Content
Kandidat Design

Cornelia Önnerlöv

Oreglerad form

Oreglerad form är ett processbaserat projekt vars syfte har varit att undersöka form och objekt på ett nyfiket sätt i relation till rum och berättande. Projektet har utgått ifrån en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar, Vindelälven. Från fjällen i norr slingrar och forsar sig älven fram genom Lappland och Västerbotten.
Vindelälven har valts som projektets tematik för att undersöka om ett objekt kan lyfta och skapa medvetenhet om människans relation till naturen.
Vindelälven har i detta projekt också agerat som forminspiration. I skissprocessen användes bildreferenser och beskrivande ord som metod för att översätta Vindelälven till form och material. Med hjälp av ljus ämnar bokhyllornas formgivning att väcka intresse i ett rum. Hyllornas funktion är att vara bärare av kunskap om människans relation till naturen och hur människan ofta sätter sig över den.

@corneliaonnerlov