skip to Main Content
Kandidat Litterär gestaltning

Clara Berndes

Mus Skugga

Avgångsarbetet består av en prosaberättelse inspirerad av folktro och sagogenren. En svensk fantastik på en marknad där engelska böcker inom genren har en starkare ställning, och en berättelse som är oklar med vilken åldergrupp den riktar sig mot, som en kommentar till en samtid där gränsen mellan underhållning för barn eller vuxna ibland är uppluckrad.
Framförallt är det träning och ett experimenterande med språk och berättande. Det har velat undersöka en berättelse som både omfamnar och leker med stämning och stilgrepp från sagor, och på ett personligt plan har jag velat skapa en fiktiv värld och ett brett narrativ, där jag kan kanalisera mina intressen och reflektioner i det skrivna. Prosatexten har blivit presenterad både i dokumentform på dator och som lösblad i en sagobok.

Själva berättelsen handlar om en ung flicka vars mamma ger sig av. Hennes bror och hon flyttar till ett hus där hon börjar hitta nya sammanhang, men efter att brorn också rymmer blir hon allt mer kluven över att stanna kvar. Berättelsen rör sig in i det övernaturliga, tills hon helt enkelt kommer till en annan värld. Teman som undersökt är hemmahörande, familjekärlek och elakhet.
Om än inte färdig, då själva berättelsen kan fortsätta och text alltid bör redigeras ytterligare, har det nuvarande arbetet fått ett avslut och kan läsas som en helhet.

Mus skugga – Clara Berndes