skip to Main Content
Master Metallgestaltning

Chrisse Kuisma Karlsson

Monstrous Invention
Science produce facts, art produces meaning, my brain gets lost in meandering thoughts.

 

Mitt arbete bygger på specifika vetenskapliga fakta som fascinerar mig och samtidigt väcker frågor om vår existens, vår uppfattning av verkligheten och begreppet fri vilja.

Anledningen till detta arbete är inte att förklara vetenskapliga fenomen eller teorier. Mer än något annat är det en öppen inbjudan att besöka min hjärna. Ett ständigt flöde av osorterade tankar och teorier, delvis baserade på vedertagna fakta och delvis på associationer som uppstår när fakta bearbetas i min hjärna.

Inom det här projektet strävar jag efter att formulera en berättelse som får mening genom objekt. Ett uttryck för en komplex värld extraherad i färg och form, ett symboliskt språk som kan ses som en tolkning av världen. Att använda konst för att undersöka vad som intresserar mig och därmed också för att förstå eller bygga en berättelse. Jag ville göra objekt som skapar en upplevelse av en vindlande tanke, objekt där verkligheten är något förvrängd.

Ett av mina tekniska mål var att utveckla en materialbaserad metod som kunde producera objekt med en lager på lager-struktur. Fragmenterade objekt där ytans imperfektion bidrar till upplevelsen av förgänglighet.

Så i det här projektet har jag undersökt vad som ligger bortom vår perceptuella förmåga, men som i mycket hög grad påverkar både oss och vår omvärld, ett utforskande av vad som ligger under ytan. Jag har tagit vägen över kvantmekaniken och de komplexa subatomära förhållanden som inte enkelt kan observeras. Mikrober och religiös symbolik möter multiversum-scenariot för att skapa ett eget universum.

@chrissekuisma
www.chrissekuismakarlsson.se