skip to Main Content
Kandidat Design

Cecilia Olsson

Stanna upp innan du går.

Hallen kan vara en plats där man kan uppleva en del intensiva känslor såsom stress och oro, man kanske är sen, rädd att glömma något eller är på väg till en plats där man inte vill vara. Jag har undersökt hur man med ritualen som metod kan nå ett mer harmoniskt känsloläge och minska stress innan man lämnar hemmet. Detta projekt består av sex olika objekt som tillsammans kan användas vid en meditativ ritual i hallen för att hjälpa användaren att mentalt förbereda sig inför att lämna hemmet. En ritual för mig är en personlig handling som skapar en specifik känsla och kan utföras som vana eller rutin. Det handlar om att vara medveten och att uppleva stunden.

Skogen har använts som inspirationskälla med målet att återskapa den frid som många människor upplever där. Genom att ge föremålen organiska former och taktilitet vill jag genom objekten återspegla lugnet i skogen. Att fokusera på känslan av beröring förstärker den mentala och fysiska närvaron vid en ritual. Färgerna är tänkta att locka till interaktion samt ge en mer lekfull och lättsam upplevelse. Vissa objekt har praktisk funktion, andra har ett mer symboliskt värde, och några stimulerar sinnena för ökad närvaro. Genom att kombinera dessa objekt skapas en helhetsupplevelse som påverkar både kropp och sinne.

Objekten är gjorda i furu och bänken är ytbehandlad med linolja för att framhäva årsringarna samt få fram träets karakteristiska gula färg, övriga objekt är målade med linoljefärg.