skip to Main Content
Master Fri konst

Catja Tonberg

The Musa lives in the Performative drink experience with Musa Colada, 2024

The Musa lives in the Performative drink experience with Musa Colada, 2024

The Musa lives in the Performative drink experience with Musa Colada, 2024

The Musa lives in the Performative drink experience with Musa Colada, 2024

The Musa lives in the Performative drink experience with Musa Colada, 2024

Growing Pains: Layerings Double slide projections onto gardening fabric, 2,6 m x 3 m, 2024

Growing Pains: Layerings Double slide projections onto gardening fabric, 2,6 m x 3 m, 2024

Growing Pains: Layerings Double slide projections onto gardening fabric, 2,6 m x 3 m, 2024

Growing Pains: Layerings Double slide projections onto gardening fabric, 2,6 m x 3 m, 2024

Forest Wife Double image textile print, 3,5m x 1,5m, 2024

Växtvärk / Growing Pains

Catja Tonbergs projekt Växtvärk / Growing pains är en undersökning av feminisering av växter genom kulturell och vetenskaplig namngivning. I detta arbete ifrågasätter Tonberg hur queering kan skapa ett skifte i det som är status quo, och utforskar hur vi kan tänka annorlunda kring dessa namnkonventioner och implikationerna av att feminisera det icke-mänskliga. Med särskilt fokus på queer njutning leker Tonberg med dessa växtnamns lager. Hon letar efter nya sätt att vara med namnen som har ackumulerats kontinuerligt under hela projektet.

Bildprojektorer vända mot varandra väver samman bilder av växtkroppar och människokroppar till nya bilder och en tredje kropp. Här möter familjealbumet växtarkivet i ett ögonblick av att skifta de implikationer som namngivaren har gjort om det mer-än-mänskliga och indirekt det mänskliga.

Den performativa drinkupplevelsen med en banandryck som getts namnet Musa Colada föreslår nya sätt att komma samman med Musan (vetenskapligt namn för bananpalmen). Att släppa taget om begreppet Musan som en feminiserad inspirationskälla för den manliga konstnären i ett momentant skifte i en uppmuntran att vara tillsammans annorlunda.

 

 

@catjatonberg
www.catjatonberg.com