skip to Main Content
Kandidat Design

Carl Marcus Sjöberg

The Mound

The Mound är en lore-fokuserad, berättelsebyggande CRPG-devolution i tredje person som hämtar inspiration och mekanismer från datorspel och simulatorer med öppen design och överför det till en brädspelssfär. Berättelsen utspelar sig bland Humiterna, en grupp antropomorfa myr-termiter, i deras vardagliga slit och stress. De katedralliknande termitstackarna är välkända exempel på emergens i naturen, och likt dessa bjuds läsaren in till en emergent spelupplevelse. Denna uppsättning modulära berättelsehjälpmedel utgör en embryonal betaversion av en värld redo att utforskas och förändras. The Mound är en metaforisk sandlåda som utmanar vårt sätt att tänka på tid, samhälle, identitet, kultur och hur vi mäter vår existens, samtidigt som det omdefinierar läsande och spelande. Dessa objekt ska ses som ett utforskande försök att förstärka, fördjupa eller förlänga immersion, och en uppmaning att spela och modifiera. Även om världen i The Mound är regelbaserad finns det inget sätt att vinna.

calle.sjoberg@hotmail.com