skip to Main Content
Master Keramikkonst

Carina Cresta

Telling a migrating story by clay

Skafferiets hemliga skatter och andra barndomsminnen: Ett Familjerecept 

Känsla av delaktighet och att ingå i sammanhang, bli sedd och hörd, är alla viktiga ingredienser för att bygga hållbara relationer, gemenskap och trygga individer. Nyfikenheten, upptäckarglädjen, mötet, utbytet och berättandet tillhör oss alla.
Vad händer när du nystar i din historia, ställer frågor och samlar historier kring matbordet? Vad gömmer sig i dina föräldrars föräldrars skafferi? Vad samlades familjen kring i din barndom?
Min morfar, Nonno Carlo Cresta, migrerade som arbetskraftsinvandrare från Turin i Italien till Göteborg 1947, i efterkrigstidens Europa.I sitt nya hemland Sverige träffar Nonno strax min mormor Miriam. Mötet, kärlekshistorien och matkulturen som växte fram genom migranterna är startpunkten som kommit att engagera hela min familj genom våra samtal och gemensamma gestaltningar i rå lera. 

Vi bygger av fragment och minnen från en bortglömd episod av lyckad integration i Sveriges historia, genom möten och berättelser av oss som bär dem med oss i nutid och skapar dess framtid: Ett Familjerecept…

Telling a migrating story by Clay_ partA_PDF
Telling a migrating story by Clay_part B_PDF
Skafferiets hemliga skatter och andra barndoms minnen