skip to Main Content
Master Embedded Design

Cali Karlberg

Den visuella processen

Den visuella processen är ett verktyg utformat för att facilitera processer och samarbeten. Detta genom att uppmuntra deltagarna att utforska, visualisera och kommunicera kring tre viktiga pelare i framgångsrika samarbetsprocesser – förberedelse, tankesätt och gemensamma mål.

Målet med projektet är att på ett roligt och kreativt sätt synliggöra komplexa processer och hjälpa organisationer att förbättra samarbetet. Att visualisera processen gör det lättare att förstå vad som fungerar bra, men också vad som kan behöva förändras. Genom att använda lekfulla metoder är målet att stärka den kreativa sidan och vidga perspektiven och hitta nya spännande vägar. Projektet ska inte bara fungera som ett verktyg för att förbättra slutskedet av samverkan utan också för att skapa en plats för kommunanställda att samlas och prata.

Visualisering kan underlätta kommunikationen mellan olika parter genom att möjliggöra fler sätt att diskutera och synliggöra hur deltagarna reflekterar. Det kan hjälpa människor att förstå på ett rikare sätt som inkluderar fler sinnen. Visualisering gör att vi kan illustrera tankar och idéer som är svåra att förklara med ord. Att fysiskt ha en visualisering framför sig ger också material att diskutera.


www.linkedin.com/in/cali-karlberg