skip to Main Content
Kandidat Design

Bianca Bermalm

Förlossningsmiljö

– När miljön kan bidra till en känsla av trygghet och omsorg

I skuggan av nedskärningar och växande missnöje är förlossningsvården idag en plats där tryggheten, som är så avgörande för både föräldrar och barn, alltför ofta får ge vika för stress och osäkerhet. Att känna sig trygg under en förlossning är det viktigaste för att en förlossning ska gå så bra som möjligt. Genom evidensbaserad design föreslås en ny layout för förlossningsavdelningen i Varberg, med fokus på färger och rumsliga element som kan bidra till en förlossning som upplevs lugn och trygg. Designen har baserats på studier från forskningsprojektet Room4Birth med flera och omfattar noggrant utvalda färgpaletter, anpassningsbara möbler och strategisk användning av grönska för att skapa en lugn och säker atmosfär. Projektet förespråkar ett holistiskt synsätt på förlossningsmiljöer som inte bara tar hänsyn till den fysiska komforten utan även till de blivande föräldrarnas känslomässiga välbefinnande.

bianca.bermalm@live.se