skip to Main Content
Master Möbeldesign

Banchan Lu

Where is the plank from

För Banchao Lu, är trä inte bara material, det kommer från trädet. Träets vitalitet är skönheten, som avslöjas av trädets död, som fanns redan innan hans verk skapades. hans uppgift var därför inte att skapa den, utan att presentera den var den än var. Efter att ha hanterat massiva plankor i träverkstaden kände Lu en potentiell kris från plankan, en denaturerad form från träindustrin som försökte mjukgöra trä, han kunde inte längre uppfatta livsförhållandet mellan trädet och plankan. Genom sitt experimentella möbeltillverkning inspirerades Lu av den japanska konstnärliga rörelsen, MONO-HA, som återförde träets egenskaper på scenen, som plankan stod bar och oförställd, träfibrer, träets vitalitet, döden av träet. träd och så vidare. Lu försökte bjuda in sin publik till att vara uppmärksam runt ”saker”, hitta skönhet mellan saker. På sikt främjar Lu en hållbar syn på träkonsumtion oavsett om det är ur tillverkarens eller köparens perspektiv, med respekt för träet blir byggandet eller användandet av trämöbler ett långsiktigt, hållbart sätt.

PDF_where is the plan from banchao lu

@lu_banchao
www.lubanchao.com