skip to Main Content
Master Fotografi

Armand Tamboly

Rhone glacier covered with blankets to keep it from melting in summer, Furka pass, Switzerland

Rhone glacier covered with blankets to keep it from melting in summer, Furka pass, Switzerland

Rhone glacier covered with blankets to keep it from melting in summer, Furka pass, Switzerland

Rhone glacier covered with blankets to keep it from melting in summer, Furka pass, Switzerland

Rhone glacier covered with blankets to keep it from melting in summer, Furka pass, Switzerland

Aerial of Rhone glacier in Valais

Rhone glacier covered with blankets to keep it from melting in summer, Furka pass, Switzerland

Part of the blankets that used to cover Rhone glacier before melting, Furkapass, Switzerland

Aerial of Rhone glacier in Valais

Aerial of Rhone glacier in Valais

ENDZEIT

 

I det pågående projektet ENDZEIT tittar Armand Tamboly närmare på mänsklig påverkan på naturen och hur lokalbefolkningar försöker hantera klimatproblem. Han har fokuserat på en glaciär i de schweiziska Alperna som snabbt krymper. Om glaciären försvinner kommer det att innebära en katastrof för regionen. Med hjälp av flygbilder och abstrakta miljöbilder inbjuder Tamboly till en upplevelse av platsen. Armand Tamboly är en bildkonstnär med en mångsidig bakgrund inom reklamfotografering och design. Han är intresserad av psykologi och historia och hans ämnen utgörs av miljömässiga, sociala och politiska frågor i samtiden. Han använder sitt eget minne, sin erfarenhet och den kollektiv historien som en utlösande faktor för sina projekt.