skip to Main Content
Kandidat Design

Anton Thorstensson

Noises Obtained

Noises Obtained bjuder in till reflektion över teman som förgänglighet, det förbisedda och samspelet mellan rum, ljud och objekt. Det utmanar betraktaren att finna en större mening i det sparsamma och det övergående och att engagera sig i berättelsen om de material och objekt som utgör vår levda miljö.
Genom detta verk strävar jag efter att framkalla ett introspektivt engagemang med de utrymmen vi bebor och de berättelser de tyst berättar.
Bänkar, tillverkade med exakta mått och placerade i strikta rader, riktade betraktarens blick mot ett väggmonterat stereosystem.
En rytmisk puls, ett mullrande från ett spår som spelas genom högtalarna skapade ett ljudlandskap designat för att omsluta lyssnaren.
Objekt som är väsentliga för projektets tillkomst visas som artefakter på ett altare.