skip to Main Content
Kandidat Design

Anton Edvardsson

A Digital Dilemma

Projektet A Digital Dilemma är en animerad kortfilm vars tematik kretsar kring relationen mellan människa och teknik, arbete och mening. Projektet gestaltar skapande och AI ur ett filosofiskt perspektiv samtidigt som det utforskar hur man som metod och verktyg kan inkorporera AI i en designprocess. Målet med filmen är att undersöka, problematisera och lyfta tankar och frågor gällande artificiell intelligens i relation till design, skapande och kreativitet. I det finns en vilja att knyta an det till ett arbetsperspektiv och hur framtidens designer/animatör/konstnär förhåller sig till denna nya automatiserade spelplan.

Jag har använt mig av ett par olika metoder för min formgivning och animering genom arbetets gång. Dels används klassisk 2d-animering, dels 3d-animering och slutligen AI-genererat material. Det täcker på sätt och vis ett spektrum där det ena är extremt tidskrävande och det andra dess totala motsats i såväl arbetsmöda som process.

Filmen utspelar sig ur en AI:s synvinkel och är en personlig berättelse om protagonistens resa samt en berättelse om vår samtid. Vi får följa hur den artificiella intelligensen på olika vis arbetar med design- och konsthantverk och där egenvärdet i skapande ställs mot det ständiga behovet av acceleration och effektivisering. Designers roll och dess agens har här förflyttats. Vad händer med essensen i skapandet och vår känsla av syfte och mening om vi inte längre är nödvändiga i processen? Tappar vi känslan av att bidra och kontroll över vår framtid i AI:ns exponentiella framfart?

@a.e.arkiv/