skip to Main Content
Kandidat Design

Ante Wiklund

Vara Vid Liv

Vara vid liv ämnar att konfrontera användaren med existentiella frågor om liv, identitet, ontologi och mänsklighet genom att kombinera lekfulla figurer med svåra frågor och en kanske något obekväm estetik. Figurerna kan plockas isär och byggas om helt fritt, en metafor för skapandet av ett “varande” med inspiration från filosofen Martin Heideggers tre grundläggande varandebegrepp: förhandenhet (Vorhandenheit), tillhandshet (Zuhandenheit) och tillvaro (Dasein). I skapandeprocessen av tematik, berättelser och karaktärer för The Dazoidz – namnet på den resulterande leksakskollektionen – har Heideggers ”Vara och tid” varit en återkommande inspirationskälla.

Figurernas estetik inspireras av 80- och 90-talens leksaksindustri och efterliknar en billig plastighet med grälla färger, vilket ska fungera som ett slags metanarrativ om den värld leksakerna existerar i och samtidigt vår egen världs tilltagande kommersialisering. Dessa teman förstärks ytterligare genom medföljande samlarkort, manualer och förpackningar. Samlarkorten förtäljer berättelser nedtecknade av ett gåtfullt väsen kallat “The Traveler”, eller “Vandraren”, som återger historier om de olika karaktärerna samt tydliggör projektets symbolik.

Som användare har du möjlighet att själv inta rollen som denna “Vandrare” och skapa dina egna väsen och berättelser i The Dazoidz.

 @aiklund
ante@wiklund.pm