skip to Main Content
Kandidat Design

Annie Torstensson

Stark för att vara tjej

Projektet ”Stark för att vara tjej” undersöker möjligheten att skapa och jobba med grafisk design i en fysisk form. Idag är mycket av den grafiska design vi möter digital och tvådimensionell, men hur påverkas kommunikationen med mottagaren om designen tar en konkret och rumslig skepnad? Det här projektet visar ett exempel på hur en grafisk formgivare kan lyfta ut en design i den tredimensionella världen, och hur den här designpraktiken kan användas för att skapa effektiv kommunikation.

Projektet är baserat på den fiktiva briefen att ett gym vill ha en kampanj som lockar kvinnor att styrketräna, där den här skulpturala komponenten är en del av kampanjen. Formgivningen är tänkt att framhäva attribut som vi i samhället ofta associerar som feminina, för att visa att femininitet och styrka inte är varandras motsatser.

@annie.torstensson
annie.torstenssonn@gmail.com
annietorstensson.se