skip to Main Content
Master Fotografi

Anna Schlechter

Toilet Theories

Institutet för tid: Forskare arbetar hårt för att hitta ett sätt att stoppa tiden. De lyssnar på toaletterna och översätter toner till siffror. De forskar oavbrutet för att nå sitt mål. Men klarar de att göra det innan tiden rinner ut?

Anna Schlechter använder det absurda som begrepp för att visa på hur strävan och förståelse ofta misslyckas med att förhålla sig till verkligheten.  Hennes verk innehåller återkommande en performativ aspekt och referenser till den västerländska konsthistorien. Videoverket ”Toilet Theories” utforskar tiden som vardaglig erfarenhet, som kännetecknas av det absurda och undandrar sig omedelbar förståelse.