skip to Main Content
Master Textilkonst

Ann-Maj Risgaard

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

A Felted Fabulation of Vǫlva

I en komposition av skulpturer och mindre artefakter försöker detta projekt att utforska den spekulativa tillväxten av den nordiska trollkvinnan, Fyrkat Völvan, med Nunotovnings  organiska estetik och vattenbaserade processer. Projektet behandlar nordisk kvinnlighet och magi genom att utforska den historiska kunskapen hämtad från Fyrkat Völvans grav. Tekniken, Nunotovning, fungerar som ett spekulativt verktyg för att utforska det förflutna, nuet och framtiden för Fyrkat Völvan. Skulpturerna ackompanjeras av en spekulativ fabulerande text som bygger på konstnärens tankar om att växa upp nära graven.

Report_PDF
@annmajrisgaard