skip to Main Content
Kandidat Design

Anna Fagerström

Att genom förundran synliggöra Folkets hus Mustadfors entré

På håll ser det ut som små stjärnor på fasaden.

Forskning säger att när vi människor upplever förundran blir vi mer empatiska, närvarande och känner en större samhörighet med vår omvärld. I mitt examensprojekt ville jag utforska hur man kan applicera förundran i en byggd kontext. Jag ville också att mitt examensarbete skulle stå i dialog med, och möta någons behov. Därför tog jag kontakt med Folkets Hus Mustadfors (FHM). När FHM bjudit in till aktiviteter, behöver de markera entrédörren med marschaller, då den av besökare upplevs som ointuitiv. Projektets mål har varit att ta fram ett förslag på hur gestaltningar som skapar förundran kan synliggöra entrén och göra den välkomnande.

Jag föreslår att förgyllda fasetterade former sätts upp på Folkets hus fasad. Ju närmare entrén, desto fler och tätare skulle fasetterna placeras. Då fasetterna reflekterar olika mycket beroende på väder och belysning, bildar dem ett föränderligt ljusspel som synliggör huset på håll, och skapar en rörelse mot entrén. På nära håll skapas förundran genom att en besökare som rört sig mot entrén och sträcker ut handen för att öppna dörren, plötsligt står under ett takvalv av lysande guld. Taket är utformat på ett sätt så att den guldiga ytan syns först när en står nästan under den, på så vis upplevs den som en portal av värme och ljus in till Folkets hus.

anna.fagerstrom@aol.com