skip to Main Content
Kandidat Design

Anna Cook

Lusten att dekorera ytor

Intentionen med projektet har varit att fördjupa och förhöja iakttagelseförmågan och förståelsen för ornamentikens betydelse och påverkan i en rumslig kontext. Ambitionen är att genom projektet kunna inspirera och engagera till lustfyllda samtal om hur vi kan dekorera moderna rum som ofta byggs med ett mer avskalat och prefabricerat uttryck idag. Dessa rum får mig att börja fantisera om hur jag kan addera mer personlighet till dess ytor.

Resultatet är ett showroom som representerar ett rums väggar, hörn och golv, som sedan dekorerats med en ornamentalisk komposition skapad genom dekormåleri, olika träformer och en framtagen färgpalett. 

Ett materialbibliotek har producerats i två delar bestående av en mängd dekorsnickerier och ett sextiotal illustrerade mönster. Biblioteket har till stor del hämtat inspiration från kulturförvaltande insamlingsmetoder, till exempel snickarglädje, landshövdingehus och det västkustska stickmönstret Käringö. 

Materialbibliotekets funktion är att agera som ett diskussions- och moodboardunderlag som kan generera idéer och utvecklas till att genomföras i större skalor i framtida projekt.

@annarkiv