skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Amanda Johanssson Nyberg

Arbetsplatssamtal – en dialog i två delar

 

Den ena kontorsstolen säger: Tillväxt! Framgång! Framåt!

Den andra kontorsstolen säger: Våga vägra vara användbar.

En ergonomisk kontorsstol har en viktig funktion: att minska risken för belastningsskador vid långvarigt stillasittande arbete. Åtta timmar om dagen, fyrtio timmar i veckan. Ett helt arbetsliv. Produktiviteten ska upprätthållas. Arbetaren måste anpassa sig efter arbetet. Den ergonomiska kontorsstolen hjälper kroppen att förenas med arbetsmiljön.

I ett inglasat rum står två kontorsstolar av ett fint märke, en svart och en blå. De har i tysthet tjänat många kontorsarbetare. Stöttat deras kroppar, följt med i deras rörelser och uppmuntrat till ett aktivt sittande. Nu har de fått egna röster och upprepar sina sanningar till alla som slår sig ned på dem. På det här kontoret finns inget skrivbord, ingen dator, inget annat att göra än att lyssna. De klagar och uppmanar, bevakar och stöttar, uppviglar och tyglar. Låt dig inspireras eller kanske radikaliseras.

Kontorsarbetaren och kontorsstolen har något gemensamt. På arbetsplatsen blir allt och alla redskap i kampen för ständig tillväxt. En dialog växer fram i gränslandet mellan människa och objekt. Verket undersöker det här gränslandet i relation till hur vi pratar om arbete och produktivitet. Kontorsstolarnas röster lånar ord och begrepp från företagsvärlden, ord som skalar bort en mänsklig närvaro. Arbetskraften är en resurs, som precis som kontorsinredningen kan justeras för att möta verksamhetens föränderliga behov.

 

Arbetsplatssamtal – PDF