skip to Main Content
Kandidat Design

Alva Toresson

*Tjejigt*

*Tjejigt* är en undersökande publikation som kartlägger stereotypiskt *tjejig* estetik för att förstå vad som gör ett visuellt uttryck feminint och hur uppfattningar om genus och estetik kan utmanas. Publikationens design är ett resultat av krockar mellan stereotypt “feminina” respektive “maskulina” estetiker, en metod för att omdana och utmana genusuppdelningen av visuella uttryck.
Varifrån kommer våra uppfattningar av vad som är feminint respektive maskulint och hur formar denna uppdelning det sätt på vilket vi idag försöker motarbeta genusuppdelning? Kan en övergripande syn på kvinnor som grupp speglas genom vilka estetiska uttryck som tillskrivs femininitet samt belysa samhällets underliggande patriarkala struktur?

Historiska exempel som 1700-talets extravaganta mansmode, ställs i kontrast till dagens könsnormer. AI genererade rakhyvelreklam-manus som både bekräftar och strider mot stereotyper, beskriver vår samtid.
Tillsammans med visuella experiment hämtade ur min undersökande process och en mängd andra teman vill innehållet utmana och undersöka hur vi värderar estetik olika beroende på om de ses som maskulin eller feminin.
*Tjejigt* är ett sätt att motivera en grafisk designpraktik som inte väjer för flickig estetik.

 

*Tjejigt*_PDF

alva.judit.toresson@gmail.com
@t0r3s