skip to Main Content
Master Textilkonst

Alva Markusson

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Photografer: David Eng

Modification of Tools

Material: tatuerad kalvrenskinn, handfärgad tagel, lintråd, stål, betong

Modification of tools är en undersökning av hantverkstraditioner från en industriell kontext. Den är baserad på bruksföremål och dess material- kniv, flåkniv, horn, pälsskor, träkåsa, saltkåsa i tenn och handvävda band. Jag har arbetat ur ett livsvärldsperspektiv där bandet blir en förlängning av den vertikala kroppen och genom att väva orienterar jag mig i olika världar. Jag rör mig i mellanrummet av drömmar och verkligheter, mellan funktion och dekoration.

@alvaelidams
alvamarkusson@hotmail.com