skip to Main Content
Kandidat Textil-Kropp-Rum

Alva Ekholm

The space between

Detta projekt är en undersökning av form, dialogen mellan mina händer och materialen jag arbetat med. Mitt stora intresse inom textil ligger generellt hos de inneboende kvalitéerna i materialen. I denna studie har jag använt mitt valda material som en slags kompass där varje material fått mitt fokus för att förmedla sina möjligheter. Genom tovning i ull kunde jag skapa ett material utifrån mitt behov och genom handen känna det nya materialet formas.
The space between gestaltar linjen i sin enkelhet men komplexitet inom riktning och rörelse, illusion av djup och rum. Genom att tillföra rörelse förändras mellanrummet mellan formerna och mig.
Jag strävar ofta att förmedla en dubbelhet i mina arbeten och linjen ger mig en abstrakt form men också ett kraftfullt verktyg för konstnärligt uttryck som är både visuellt och emotionellt komplext.

 

@im.alvae
Ekholmalva@live.se