skip to Main Content
Kandidat Design

Alicia Karnert

Skuggteater – som pedagogiskt verktyg

Skuggteater är en urgammal konstform som har funnits i olika kulturer världen över.
Framförallt i Kina, Indien, Indonesien och Turkiet har skuggteatern utvecklats till en rik och mångfacetterad uttrycksform. Varje land har sina egna unika berättelser och traditioner inom skuggteatern. I den kinesiska skuggteatern framförs ofta legender och folksagor för att lära barn om moral och etik.
Projektet ”Skuggteater” syftar inte bara till att framföra skuggteaterföreställningar för barn, utan också till att låta barnen själva upptäcka och utforska konstformen. Genom att delta aktivt får barnen chansen att tolka berättelser och uttrycka sin egna kreativitet och fantasi. Under vägledning av en pedagog skapas en miljö där barnen får möjlighet att diskutera och reflektera över de berättelser som gestaltas.

Skuggteatern är designad för att möjliggöra skapandet av varierande scener och miljöer som anpassas till olika berättelser. Konstruktionen är även lätta att montera och demontera vilket gör den lätt att plockas fram inför en skuggföreställning och plockas undan när den inte används.

alicia.karnert@gmail.com