skip to Main Content
Kandidat Smyckekonst

Alexia Brandel

Hereditary Metamorphosis

Denna nytolkning av två hårprydnader framställda av min bortgångne morfar. De håller ett sentimentalt värde för min mor, då de är några av de få saker hon har kvar från honom efter att han gick bort under hennes barndom. Jag växte upp utan erfarenheten av att ha far- och morföräldrar med en positiv påverkan på min barndom och som vuxen saknar jag den kopplingen. Jag blev inspirerad att skapa någonting som hedrade min morfars liv och samtidigt lät mig utforska min egen identitet.

Denna redesign drar sin inspiration från en dröm där jag såg en hybridvarelse med drag av en spindel och en fjäril. I mitt undermedvetna representerar dessa insekter två sidor av mig själv. Spindelns förmåga att överleva ensamma och fjärilens behov av att omringas av familj. De förenas i detta verk för att bekräfta min förträngda ensamhet och för att uttrycka mitt behov av att förändras och utvecklas som person.

@probablylexart
probablylexart@gmail.com