skip to Main Content
Kandidat Design

Alexander Wihlborg

Equus

Equus är ett hållbart material som är gjort på bland annat hästgödsel.

Varje dag så slängs det runt 5 325 ton hästgödsel i Sverige. Hästgödsel används bland annat som gödning till våra marker men när frosten kommer och marken är hård och frusen så får man inte sprida gödselmedel på åkrarna. Det gör att gödslet inte kommer till någon användning under en stor del av året. Många ridklubbar har turen att ha avtal med olika bönder som tar hand om gödslet, men andra har inte den turen utan betalar kommunen till att få hästgödslet borttransporterat från ridklubben.

Hästgödsel är en råvara som innehåller träck, urin, strömedel, foderrester och vatten. Den stora frågan i mitt projekt är hur processen går till för att få fram ett hållbart material med hästgödsel som bas. De komponenter som används i mitt materialskapande är hästgödsel, benlim, ull och hö.

Resultatet i det här projektet utgår ifrån frågan om hästgödsel har en möjlighet att bli ett material som kan användas som en skärmvägg och ett ljuddämpningsmaterial. En skärmvägg som ska passa in i miljöer såsom kontor och bibliotek och där produkten ska skapa en trygghet och lugn i stressiga miljöer. Genom att använda mig utav miljövänliga material och naturnära färger har jag en förhoppning att koncentrationen inte ska störas och i stället skapa ett bättre fokus.