skip to Main Content
Kandidat Design

Åke Sjögren

Tvillingspår

I dagens snabbt utvecklande teknologiska landskap leder begrepp som metaverse och digitala tvillingar oss in i en ny era. Ur detta sammanhang träder Tvillingspår fram som ett spekulativt designprojekt, som utforskar de potentiella tillämpningarna av virtuell verklighet och 3D-skanning inom brottsutredning.
I Tvillingspår används fotogrammetri för att skapa 3D-modeller av rum, med fokus på fiktiva brottsplatser. Detta ledde till utvecklingen av en fiktiv brottsplats som kunde undersökas med ett VR-headset. Användaren kan interagera med den virtuella miljön genom en dynamisk meny och utforska brottsplatsen, undersöka bevis och få tillgång till olika funktioner baserade på behov som identifierats av brottsutredare och experter inom området.
Ett spekulativt tillvägagångssätt för användningen av dessa teknologier har gett insikter om de potentiella fördelarna och utmaningarna tekniken står inför.

 

ake.sjgren@gmail.com