skip to Main Content
Kandidat Design

Agnes Breitholtz

Material Hacks

Projektets syfte har varit att genom materialtester och olika experiment undersöka hur ett material kan transformeras till något som upplevs mer exklusivt än det faktiska materiella värdet. Testerna har sedan resulterat i ett antal möbler och objekt.

Träulit, polyuretan och plywood är de material som tillskrivits projektet. Genom olika metoder så som fräsning, formgjutning och infärgning har dessa med värdet av konstnärlig gestaltning i åtanke resulterat i viktigt element för projektets slutgiltiga resultat.

För att vidare djupdyka i hur objekt och möbler upplevs fysiskt har dessa applicerats i en rumslig kontext. Det tillskansade strategierna under utforskandet har sedan använts för att även gestalta och genomsyra ett inredningskoncept för en restaurangmiljö. konceptet vilar på ett av beställaren framtagit lokalprogram samtidigt som ett stort mått av frihet i form av gestaltning erbjudits designen.

Agnesbreitholtz@gmail.com